Program

Ako ti trogodišnji program zvuči kao extra faks, ne brini. Imat ćeš vremena za sebe. U prvoj ćeš se godini upoznati s osnovama, dok su druga i treća rezervirane za praktična znanja i vještine pod svevidećim okom mentora.

Kvalifikacije

1. godina mentorskog programa:

 

Broj studenata

25-30

 

1.11. – 30.11.2023.

Prijave zainteresiranih studenata

 

Prosinac 2023.

Odabir studenata za mentorski program

 

Siječanj 2024.

Prva radionica (Odnosi s javnošću i Javne politike) uz selekcijski zadatak

 

Ožujak 2024.

Druga radionica (Iskustveni marketing, Brand building i Digitalni marketing) uz selekcijski zadatak

 

Lipanj 2024.

Definiranje grupa studenata prema iskazanim interesima studenata i definiranje projekata na kojima će sudjelovati u akademskoj godini 2024./2025.

 

OČEKIVANI ISHODI

 

 • Upoznati se s primjenom svih grana komunikacijskog menadžmenta u poslovnom okruženju
 • Identificirati različite oblike komunikacija i usporediti značajke komunikacije u različitim društvenim kontekstima
 • Izraditi arhitekturu narativa i pripremit sadržaje u skladu sa zadanim ciljnim publikama
 • Kritički prosuđivati komunikacijske i marketinške poruke
 • Primijeniti alate u odnosima s javnošću sa svrhom implementacije komunikacijskih strategija
 • Razumjeti različite komunikacijske grane i djelovati prema osnovnim pravilima pojedinih djelatnosti
 • Strateški oblikovati komunikaciju na online i offline platformama
 • Primijeniti znanja iz različitih segmenata društvenog života u odnosima s javnošću
 • Razumjeti ključne elemente brenda
 • Analizirati marketinšku komunikaciju brenda
 • Identificirati ključne nacionalne političke dionike i osnovne procese prilikom donošenja javnih politika
 • Upoznati se s ključnim komunikacijskim taktikama i alatima u kreiranju javnih politika
 • Opisati i objasniti značaj svih segmenata menadžmenta događaja

Sudjelovanje na projektu

2. godina mentorskog programa:

 

Broj studenata

10-15

 

Rujan 2024.- lipanj 2025.

Sudjelovanje na projektu (termini angažmana studenata ovise o timelineu samog projekta)

 

Lipanj – srpanj 2025.

Evaluacija i odabir studenata za dugoročnije mentorstvo

 

OČEKIVANI ISHODI

 • Primijeniti stečena teorijska znanja u praktičnom radu
 • Prepoznavati komunikacijske prilike ovisno o fazama i razvoju projekata
 • Implementirati komunikacijske tehnike u provedbi zadataka sukladno postavljenim strategijama
 • Analizirati učinke komunikacijske kampanje
 • Identificirati učinkovite primjene komunikacije brenda
 • Razumjeti različite ideološke pozicije, njihovu evoluciju na primjeru najjačih političkih stranaka u Hrvatskoj i utjecaj koji pozicije imaju na kreiranje politika
 • Analizirati određenu javnu politiku uz detekciju različitih pozicija ključnih dionika
 • Izraditi narativ i kontra narativ za određenu javnu politiku u različitim komunikacijskim formatima prema izboru
 • Primijeniti temeljna znanja potrebnih vještina u implementaciji događaja

Praksa

3. godina mentorskog programa:

 

Broj studenata

4-6

 

Rujan 2025. – siječanj 2026.

Odrađivanje plaćene prakse u trajanju od tri mjeseca (točno vrijeme održavanja ovisit će o obvezama studenta te o potrebama agencije)

 

Od siječnja 2026.

Selekcija najboljih studenata i zapošljavanje u skladu s potrebama agencije ili preporuka za zapošljavanje kod klijenata

 

OČEKIVANI ISHODI

 • Planirati, pripremiti i implementirati komunikacijsku strategiju
 • Definirati okruženje organizacije, oblikovanje javnog mnijenja, identiteta, imidža i ugleda
 • Usavršiti primjenu komunikacijskih alata ovisno o potrebama tržišta, a u skladu sa zadanom industrijom
 • Voditi samostalno određene segmente projekata
 • Interpretirati rezultate komunikacijske kampanje s ciljem unapređenja rezultata
 • Pripremiti analizu gospodarskog i političkog okruženja za potrebe klijenata iz različitih industrija
 • Napraviti prijedlog pristupa stavljanja teme na dnevni red uz jasnu argumentaciju prednosti i potencijalnih rizika
 • Interpretirati i primijeniti znanja iz menadžmenta događaja
 • Izmjeriti i ocijeniti učinke događaja