Pravilnik

Pravilnik Val grupe o mentorskom programu Gen V.

Svrha i cilj edukacije

Svrha mentorskog programa Gen V koji za studente provodi Val grupa, agencija za komunikacijski menadžment, jest oblikovanje kompetentnih profesionalaca u područjima odnosa s javnošću, javnih poslova, event menadžmenta, razvoja brenda i digitalnog marketinga. Edukacija je zasnovana na trogodišnjem mentorskom programu s ciljem nadogradnje teorijskih znanja studentima kroz praktično iskustvo, omogućujući im da razviju kritičko razmišljanje, inovativnost i profesionalne vještine.

Kome je namijenjena edukacija?

Mentorski program Val grupe usmjeren je prema studentima druge godine Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (smjer politologija i novinarstvo), Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta hrvatskih studija koji pokazuju interes za unapređenje svojih vještina i znanja u navedenim područjima.

O mentorskom programu Val grupe

Program edukacije kombinira teorijsku nastavu i praktične radionice, mentoriranje od stručnjaka Val grupe i njezinih partnerskih agencija (Val grupa, Alpheus, Jedinica i Produkt). Edukacija obuhvaća segmente odnosa s javnošću, javnih poslova, brendinga, digitalnog marketinga te event i iskustvenog marketinga.

Mentorski program strukturiran je kako bi se studentima omogućila sveobuhvatna edukacija kroz tri godine. U prvoj godini mentorskog programa, studenti se upoznaju s osnovama odnosa s javnošću, javnih poslova i marketinga kroz teorijske i praktične radionice. U drugoj godini, odabrani studenti dobivaju priliku za plaćenu praksu unutar Val grupe, gdje će raditi na stvarnim projektima pod vodstvom iskusnih mentora, stječući tako praktične vještine i znanja. U trećoj godini, najistaknutiji studenti uključuju se u dugoročnu praksu, s potencijalom za zaposlenje ili preporuke za posao, omogućujući im dublje uranjanje u profesionalni svijet komunikacija i marketinga.

Tko se može prijaviti za program?

Prijaviti se mogu studenti druge godine studija Fakulteta političkih znanosti, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta hrvatskih studija koji su motivirani za stjecanje praktičnih znanja i vještina u područjima koja pokriva mentorski program. Prijava uključuje slanje životopisa i motivacijskog pisma putem obrasca na valgrupa.hr, u kojem kandidati obrazlažu svoj interes i očekivane koristi od sudjelovanja u programu, a prijave će se slati nakon što predstavnici Val grupe održe na odabranim fakultetima i smjerovima uvodno predavanje na kojem će im se pobliže objasniti djelokrug agencije.

Kriteriji odabira

Studenti će za sudjelovanje u mentorskom programu biti odabrani od strane stručne komisije koju čine četiri predstavnika Val grupe (po jedan predstavnik svake od specijaliziranih agencija) na temelju kvalitete njihovih prijava, motivacije i potencijala za doprinos u područjima obuhvaćenim programom. Nakon odabranih radionica koje su sastavni dio prve godine mentorskog programa, studenti će dobiti zadatak na osnovu kojeg će se vršiti daljnja selekcija za praksu i mentorstvo.

Struktura programa

1. godina mentorskog programa:

 • Listopad 2023. – predstavljanje agencije i programa na fakultetima
 • 1.11. – 30.11. 2023. – prijave zainteresiranih studenata
 • Prosinac 2023. – odabir studenata za mentorski program
 • Siječanj 2024. – prva radionica (odnosi s javnošću i javne politike) uz selekcijski zadatak
 • Ožujak 2024. – druga radionice (iskustveni marketing, brand building i digitalni marketing) uz selekcijski zadatak
 • Svibanj 2024. – selekcija najboljih radova nakon održane dvije radionice uz pismeni feedback svim sudionicima
 • Lipanj 2024. – definiranje grupa studenata prema iskazanim interesima studenata i definiranje projekata na kojima će sudjelovati u akademskoj godini 2024./2025.

OČEKIVANI ISHODI

 • Upoznati se s primjenom svih grana komunikacijskog menadžmenta u poslovnom okruženju
 • Identificirati različite oblike komunikacija i usporediti značajke komunikacije u različitim društvenim kontekstima
 • Izraditi arhitekturu narativa i pripremit sadržaje u skladu sa zadanim ciljnim publikama
 • Kritički prosuđivati komunikacijske i marketinške poruke
 • Primijeniti alate u odnosima s javnošću sa svrhom implementacije komunikacijskih strategija
 • Razumjeti različite komunikacijske grane i djelovati prema osnovnim pravilima pojedinih djelatnosti
 • Strateški oblikovati komunikaciju na online i offline platformama
 • Primijeniti znanja iz različitih segmenata društvenog života u odnosima s javnošću
 • Razumjeti ključne elemente brenda
 • Analizirati marketinšku komunikaciju brenda
 • Identificirati ključne nacionalne političke dionike i osnovne procese prilikom donošenja javnih politika
 • Upoznati se s ključnim komunikacijskim taktikama i alatima u kreiranju javnih politika
 • Opisati i objasniti značaj svih segmenata menadžmenta događaja

2. godina mentorskog programa:

 • Rujan 2024. – lipanj 2025. – sudjelovanje na projektu (termini angažmana studenata ovise o timelineu samog projekta)
 • Lipanj – srpanj 2025. – evaluacija i odabir studenata za dugoročnije mentorstvo

OČEKIVANI ISHODI

 • Primijeniti stečena teorijska znanja u praktičnom radu
 • Prepoznavati komunikacijske prilike ovisno o fazama i razvoju projekata
 • Implementirati komunikacijske tehnike u provedbi zadataka sukladno postavljenim strategijama
 • Analizirati učinke komunikacijske kampanje
 • Identificirati učinkovite primjene komunikacije brenda
 • Razumjeti različite ideološke pozicije, njihovu evoluciju na primjeru najjačih političkih stranaka u Hrvatskoj i utjecaj koji pozicije imaju na kreiranje politika
 • Analizirati određenu javnu politiku uz detekciju različitih pozicija ključnih dionika 
 • Izraditi narativ i kontra narativ za određenu javnu politiku u različitim komunikacijskim formatima prema izboru
 • Primijeniti temeljna znanja potrebnih vještina u implementaciji događaja

3. godina mentorskog programa:

 • Rujan 2025. – siječanj 2026. – odrađivanje plaćene prakse u trajanju od tri mjeseca (točno vrijeme održavanja ovisit će o obvezama studenta te o potrebama agencije)
 • Od siječnja 2026. – selekcija najboljih studenata i zapošljavanje u skladu s potrebama agencije ili preporuka za zapošljavanje kod klijenata

OČEKIVANI ISHODI

 • Planirati, pripremiti i implementirati komunikacijsku strategiju
 • Definirati okruženje organizacije, oblikovanje javnog mnijenja, identiteta, imidža i ugleda
 • Usavršiti primjenu komunikacijskih alata ovisno o potrebama tržišta, a u skladu sa zadanom industrijom
 • Voditi samostalno određene segmente projekata
 • Interpretirati rezultate komunikacijske kampanje s ciljem unapređenja rezultata
 • Pripremiti analizu gospodarskog i političkog okruženja za potrebe klijenata iz različitih industrija
 • Napraviti prijedlog pristupa stavljanja teme na dnevni red uz jasnu argumentaciju prednosti i potencijalnih rizika
 • Interpretirati i primijeniti znanja iz menadžmenta događaja
 • Izmjeriti i ocijeniti učinke događaja

Očekivanja od studenata

Od studentica i studenata očekuju se angažman, inicijativa i odgovornost tijekom trajanja programa. Njihov napredak će biti kontinuirano praćen i evaluiran, a uspjeh u programu otvara mogućnosti za daljnju karijeru unutar i izvan Val grupe.

Zašto Val grupa provodi ovaj program?

Program je dizajniran da spaja teoriju i praksu, pružajući studentima uvid u realne izazove i rješenja u području komunikacije i marketinga. Također, Val grupa kroz ovaj program identificira i razvija talente, unapređuje svoju reputaciju i jača veze s akademskom zajednicom i budućim profesionalcima u struci.

Prijavni postupak

Prijave se podnose online, popunjavanjem prijavnog obrasca na službenoj web stranici Val grupe. Prijavni rok je otvoren do 30. studenog 2023. u 23:59.

Završne odredbe

Sudionici programa prihvaćaju uvjete i odredbe navedene u pravilniku. Val grupa zadržava pravo na izmjene i dopune pravilnika, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća, kandidati se mogu obratiti kontaktnoj osobi Val grupe navedenoj na službenoj web stranici edukacijskog programa.

Datum: 06.11.2023.