Blog

U posljednjih godinu dana transformirali smo se iz klasične PR agencije u grupu specijaliziranih i međusobno povezanih agencija. Postali smo mnogo agilnija organizacija koja pruža 360-pristup – Val grupa.