Strah od inflacije ima najveći utjecaj kod velikih ekonomskih odluka

Strah od inflacije utječe na financijska ulaganja, poput kupnje stana, ili kupnje automobila. Nešto više strahuju žene od muškaraca

Emocije imaju utjecaj na važnije životne odluke ispitanika, a strah od inflacije, odnosno pada kupovne moći, najprisutniji je kod svih ekonomskih odluka poput kupovine stana, automobila, financijskog investiranja ili promjene posla, ali i u manjoj mjeri prilikom odluke o preseljenju u drugi grad, državu i kod planiranja djeteta i vjenčanja.

Strah od inflacije najprisutniji je prilikom odluka o financijskom investiranju i utječe na odluku 62,8 posto ispitanika, a prisutniji je kod žena (65,8 posto) nego kod muškaraca (59,2 posto). Učenici i studenti najviše izražavaju taj strah – njih 76,5 posto, a zatim umirovljenici – njih 71,2 posto. Strah je najmanje prisutan kod skupine nezaposlenih ispitanika – njih polovice.

Ukupno 58,7 posto građana navodi da bi strah od inflacije utjecao na njihovu odluku o kupovini stana, a nešto manje – 44,9 posto građana navodi strah od gubitka posla. I kod te je odluke strah prisutniji kod žena (61,7 posto) nego kod muškaraca (54,9 posto), a prema radnom statusu među studentima i učenicima (80,8 posto) što je vjerojatnije rezultat predodžbe o nedostižnosti, a ne konkretnog „vaganja“ odluke.   Prilikom kupovine automobila strah od inflacije navodi 56,4 posto građana, gotovo podjednako muškarci i žene. Umirovljenici u nešto većoj mjeri nego ostali navode taj strah (60,1 posto), a prema prihodima kućanstva strah je najprisutniji među ispitanicima s prihodima između 10.000 i 16.000 kuna.

Strah od pada kupovne moći utječe na odluku o planiranju djece svake druge mlade osobe

Strah od inflacije najmanji je faktor prilikom planiranja vjenčanja (24,5 posto). Prisutniji je kod odluke o planiranju djeteta i to kod više od trećine građana (36 posto), podjednako među muškarcima i ženama i najviše među mladima. Svaka druga mlada osoba između 18 i 34 godine starosti navodi strah od inflacije kao faktor koji utječe na odluku o planiranju djeteta (50,1 posto), u odnosu na svaku treću osobu u populaciji između 35 i 49 godina starosti (31,2 posto). To pokazuje da na ključni demografski problem Hrvatske, koji se odnosi na negativni prirodni prirast i posljedično starenje ukupnog stanovništva, jako utječe ekonomsko okruženje poput inflacije.

Strah od širenja ratnih sukoba utječe na planiranje inozemnih putovanja i preseljenja u druge države

Strah od širenja ratnih sukoba u svijetu utječe na odluku o turističkom putovanju u drugu državu – 39,6 posto građana navodi taj strah kao faktor prilikom planiranja putovanja, žene u puno većoj mjeri nego muškarci (45,1 posto žena u odnosu na 32,8 posto muškaraca).

Isti strah 36,8 posto građana navodi kao faktor koji bi utjecao na njihovu odluku o preseljenju u drugu državu, pri čemu ga žene navode u značajnijoj mjeri nego muškarci – njih 41,5 posto u odnosu na 31 posto muškaraca. Također, taj je strah izraženiji kod mladih (39,6 posto) nego kod osoba srednje životne dobi (34,6 posto) i starijih (35,7 posto). Kod mladih bi u većoj mjeri i neki drugi strahovi utjecali na odluku o preseljenju kada se uspoređuju odgovori s drugim skupinama – strah od inflacije, strah od gubitka posla, strah od smanjenja sloboda i strah od pandemije.