Koja su načela poslovanja kompanija potrošačima osobno važna?

U kontekstu općeg porasta zabrinutosti, sigurnost i zdravlje dobivaju sve veću vrijednost za potrošače.

Za najveći broj potrošača – njih 85 posto, briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika je načelo koje je njima važno da kompanije provode, i to univerzalno s obzirom na dob i prihode, s time da je ženama malo važnije nego muškarcima. Ulaganje u razvoj, znanje i kompetencije svojih zaposlenika osobno je važno za 82,1 posto potrošača, u nešto većoj mjeri ženama. Pravovremeno pružanje svih informacija koje su važne za krajnje korisnike treće je načelo po važnosti potrošačima koje navodi osam od deset potrošača.

Sve veću važnost kod potrošača zauzima načelo zauzimanja i komuniciranje stava kompanije prema društvenim pitanjima i problemima (61,2 posto), za malo manje od dvije trećine ispitanika. Sličan trend primjećujemo i kad je u pitanju provođenje svrhe kompanije koja je usmjerena na stvaranje dodatne vrijednosti za potrošače i društvo (66,1 posto).