Koliko građani misle da se kompanije u Hrvatskoj vode društveno odgovornim načelima u svom ekosustavu?

Čak 60,7 posto smatra da ne provode ili uopće ne provode takvo načelo poslovanja.

Tek svaki deseti potrošač smatra da kompanije u Hrvatskoj brinu o problemima zajednice, a ne samo o profitu

Ispitanici, odnosno potrošači generalno slabo percipiraju što kompanije rade u segmentu okolišnog, društvenog i korporativnog upravljanja u sklopu svog poslovanja (ESG). Tek svaki deseti ispitanik, odnosno 9,1 posto njih smatra da su kompanije u Hrvatskoj u sklopu svog poslovanja društveno odgovorne i da brinu o problemima zajednice, a ne samo o profitu. Posebno zabrinjava da čak 60,7 posto smatra da ne provode ili uopće ne provode takvo načelo poslovanja.

Demografski gledano, lošiju percepciju imaju stariji ispitanici između 50 i 60 godina starosti nego mladi između 18 i 34 godine starosti.

Svaki drugi potrošač smatra da kompanije ne brinu o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenika

U kontekstu višegodišnje pandemije te ekonomskih i geopolitičkih nesigurnosti koje su bile i još uvijek jesu prisutne u Hrvatskoj, zabrinjava da svaki drugi ispitanik (50,8 posto) smatra da kompanije ne brinu o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenika, u odnosu na svega 12,1 posto koji smatraju da brinu.

Taj stav podjednako dijele muškarci i žene, a po radnom statusu najgoru percepciju imaju umirovljenici, za razliku od učenika/studenata koji su još uvijek bez konkretnog radnog iskustva pa imaju najpozitivniji doživljaj brige kompanija oko zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Također, zanimljivo je da kućanstva sa srednjom razinom prihoda u većoj mjeri smatraju da kompanije ne brinu o zdravlju i sigurnosti, dok kućanstva s najnižim prihodima prosječno imaju najbolje mišljenje.

Svega 11,4 posto potrošača smatra da se kompanije u Hrvatskoj vode načelom ograničavanja negativnog utjecaja na okoliš

Svaki drugi potrošač, odnosno njih 49,8 posto smatra da se kompanije u Hrvatskoj ne vode načelom ograničavanja negativnog utjecaja na okoliš. U kontekstu da su klimatske promjene i održivi rast među politički i medijski zastupljenijim temama, s jasno postavljenim narativom da svi – a pogotovo industrija, moraju doprinijeti smanjenju štetnih emisija, ovakvi rezultati percepcije građana jako su zabrinjavajući. Dodatno, kad se negativnoj percepciji pridoda trećina građana (38,8 posto) koji ne znaju vode li se kompanije u Hrvatskoj tim načelom, možemo zaključiti kako pred kompanijama predstoji mnogo posla, od samog definiranja korporativne svrhe pa do relevantnih akcija koje poduzimaju i kontinuirane  komunikacije aktivnosti koje provode. Pred kompanijama je i jednako velik prostor za bolje pozicioniranje, kroz zauzimanje i komuniciranje stava prema društvenim pitanjima i problemima, jer tek 11,5 posto ispitanih prepoznaje da to kompanije rade.

Pravovremeno pružanje svih informacija te ulaganje u razvoj, znanje i kompetencije svojih zaposlenika dva su načela najbolje prepoznata kod kompanija, no to i dalje prepoznaje tek svaki šesti ispitanik.