Održivo poslovanje kao naše poslanje

S našim smo partnerima, Hrvatskom udrugom poslodavca i Međunarodnim institutom za klimatske aktivnosti, osnovali inicijativu Future Perfect Business. Želimo približiti ESG kriterije, educirati, informirati i umrežiti našu poslovnu zajednicu kako bismo postali održivo i zdravije društvo. Jer, vjerujemo da ekologija i ekonomija mogu lijepo ići skupa, ruku po ruku.

Svijet oko nas mijenja se brže nego ikada. Klimatska kriza i globalno zatopljenje posljedica su prekomjernog sagorijevanja fosilnih goriva i emisija stakleničkih plinova kojima su ljudi doveli do značajnog zagrijavanja planeta, stoga je novi globalni cilj do kraja stoljeća ograničiti zagrijavanje na 1,5 stupnjeva Celzijevih u odnosu na predindustrijsko doba. Klimatske promjene, ubrzan rast i razvoj, tehnološki napredak te ekspanzija proizvodnje i potrošnje – svi ovi faktori doveli su do revolucionarne promjene paradigme – iz neograničenog rasta prema održivom razvoju. Europska unija, potaknuta zaključcima Pariškog sporazuma, donijela je tako vrlo ambiciozni Zeleni plan koji pred tvrtke stavlja iznimna očekivanja po pitanju ulaganja i prilagodbe na zeleno, niskougljično gospodarstvo. Nedavno usvojen Glasgowski klimatski pakt kojeg je potpisalo gotovo 200 zemalja svijeta svojevrsna je nadogradnja Pariškom sporazumu, a potpisnicima uvjetuje ubrzanje razvoja tehnologija i usvajanje ključnih politika potrebnih za prelazak na čiste energetske sustave s niskim emisijama stakleničkih plinova, u svrhu daljnje zaštite našeg planeta.

Hrvatske tvrtke bez edukacije, konstruktivnog dijaloga svih ključnih dionika, pomoći iz EU fondova i drugih izvora financiranja neće moći pratiti sve ove visoke zahtjeve koje pred njih stavlja EU te će zaostajati za svojim europskim konkurentima s kojima posluju na zajedničkom tržištu.

Upravo su nam iz tog razloga neizmjerno važni ESG kriteriji održivog razvoja. ESG je skup okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija koji će uskoro postati obaveza za korporacije i njihove menadžere. Važni su za poslovanje tvrtki i ulagača koji razmatraju kako tvrtka djeluje na području društvene odgovornosti i održivosti. ESG pomaže investitorima prilikom procjene kompanija u koje žele ulagati, a koje su zadovoljile postavljene klimatske kriterije na ispravan način.

Međunarodno priznatim edukacijama i certifikatima za ESG stručnjake, čiji je začetnik Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA) sa sjedištem u Zagrebu u suradnji s Međunarodnim udruženjem za održivo gospodarstvo (IASE), pružit ćemo stručnu podršku poslovnim subjektima u pripremi nefinancijskih izvještaja te implementaciji Niskougljične strategije, Strategije prilagodbe i Europskog Zelenog plana u poslovne planove njihovih kompanija. Riječ je o prvim sveobuhvatnim edukacijama koje uključuju i klimatske kriterije održivosti (ESG), u pripremi čijeg je silabusa sudjelovalo više od 100 profesora iz cijelog svijeta, od čega čak 4 nobelovca. Dodatnu vrijednost edukaciji daju i evaluacije koje su provele najuglednije institucije na svijetu koje se bave kreiranjem politika održivog razvoja i klimatskih promjena, ali i financijskim i upravljačkim poslovanjem i kriterijima: UN-FAO, UNFCCC, UNEP (UN Environment Programme), UN-IFAD, UN-WOMEN, GREEN CLIMATE FUND, Svjetska banka i mnoge druge.


Inicijativa Future Perfect Business osnovana je s primarnim ciljem educiranja, informiranja, osvještavanja i umrežavanja poslovne zajednice, ali i svih zainteresiranih pojedinaca, kako bi se zadovoljili postavljeni okolišni kriteriji te zajedničkim snagama pronašao put za dugoročno održivo društvo. Inicijativa poziva za zajednički stol sve: poslovnu zajednicu, predstavnike Vlade, regionalne i lokalne samouprave, sve političke opcije, neprofitne (NGO) organizacije i širu javnost. Ako zajedno dijelimo znanje, prakse, ideje i projekte, možemo značajno podići razinu društvene i osobne odgovornosti u smjeru održivosti i pomoći tvrtkama uvesti nove modele rada i upravljanja kako bi im se osigurao stabilan budući rast. Inicijativu smo nazvali Future Perfect Business zato što na svijet i poslovanje gledamo kroz prizmu budućnosti koju ćemo pretočiti u stvarnost. Future perfect glagolsko je vrijeme dovršeno u budućnosti. S tim imenom projiciramo prema vremenu u kojem smo već postigli sve ono što želimo – održivost društva i gospodarstva u svim stupovima ESG-a. Poduzećima i institucijama pružamo smjernice koje omogućuju donositeljima odluka da postanu arhitekti održive budućnosti kroz sve naše aktivnosti – edukacije, certificiranje, nagrade, okupljanja i stručne konferencije.

Partneri inicijative su IICA (Institut za klimatske aktivnosti), Media Val i HUP (Hrvatska udruga poslodavaca).