Morena Žagar

Starija savjetnica

Morena se u siječnju 2024. pridružila Val grupi kao starija savjetnica u partnerskoj agenciji Alpheus. Njezino bogato iskustvo uključuje diplomaciju, odnose s medijima te predstavljanju RH unutar EU-a i europskih institucija. Proteklih deset godina provela je u Stalnom predstavništvu RH pri EU u Bruxellesu, gdje je bila jedna od ključnih figura u razvoju i provođenju komunikacijskih strategija te koordinaciji medijskih i komunikacijskih aktivnosti između EU i RH. Njezino diplomatsko iskustvo, kao i ono u odnosima s javnošću, posebno je obogaćeno tijekom pripreme i provedbe hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u okviru kojeg je djelovala i izvan širih nacionalnih okvira, koordinirajući sveukupne europske komunikacijske napore u prevladavanju izazova prouzročenih COVID pandemijom. Dugogodišnjim radom u Bruxellesu razvila je “briselsko” razumijevanje političkih, gospodarskih i kulturnih nijansi EU-a, ključnih za diplomatsko pregovaranje i prevladavanje različitih stajališta između država članica EU i brojnih EU institucija.


Strast prema putovanjima pruža joj inspiraciju, a filmovima svih žanrova i kinematografija njeguje strast prema sedmoj umjetnosti. Kada sezona pruži priliku, uživa u skijanju ili jedrenju.